Tema: Paliativa in žalovanje

Kadar ni več možnosti ozdravitve…

Vračanje v družbo, omenjanje otroka

Kaj storiti, kaj vprašati?

Katere besede najbolj bolijo?