SIOPE LETNO SREČANJE (28.4.-30.4.2021)

V preteklem tednu je potekalo mednarodno spletno 3-dnevno srečanje, ki ga je organiziralo Evropsko združenje za pediatrično onkologijo – SIOP Europe v sodelovanju z CCI Europe (največja evropska organizacija staršev otrok obolelih za rakom ter preživelih). Glavni cilj obeh organizacij je zagotoviti najboljšo možno oskrbo in izid pri zdravljenju raka za vse otroke ter mladostnike v Evropi. Konference se je udeležilo kar 15.000 zdravnikov, staršev, pacientov, društev… iz 65 držav. Udeležila se je je tudi predstavnica našega društva, Maja, ki je prisluhnila različnim tematikam na seminarjih. 

Spremljali smo naslednje teme:

  1. VPLIV COVIDA NA OTROKE IN MLADE Z RAKOM
  2. PREDSTAVITEV CCI Europe IN ČLANIC 
  3. STRATEGIJA CCI na globalni ravni
  4. PSIHOSOCIALNA POMOČ MED IN PO ZDRAVLJENJU
  5. CCI eu – PANCARE FOLLOW  UP
  6. CCI eu – SURVIVORSHIP PASSPORT
  7. CCI eu – RIGHT TO BE FORGOTTEN IN ENAKOST PRED ZAKONOM 
  8. SIOPE – POZNE POSLEDICE

Več o posameznih temah bomo napisali v prihodnjih dneh, saj smo izvedeli veliko uporabnih informacij in idej za prihodnje delo.