VPLIV COVIDA-19 NA OTROKE IN MLADE Z RAKOM

V svetovnem registru otroškega raka in obolelosti s Covidom-19 so zbrani podatki iz 48 držav, med njimi je tudi Slovenija. Do danes so v sodelujočih državah zabeležili skupaj 1677 okužb s Covidom-19 med otroci in mladostniki z rakom. V Sloveniji jih je zabeleženih 14. 

Zaradi splošno omejenih stikov otrok in mladostnikov z rakom z zunanjim svetom, okužb s Covidom-19 med njimi ni tako veliko, poleg tega okužbo kar dobro prenašajo. Več kot tretjina obolelih je bila brez simptomov. Najpogostejša simptoma sta vročina in kašelj. Večina obolelih zaradi Covida – 19 posebnega zdravljenja ni potrebovala. 

Kemoterapevtsko zdravljenje je pri okuženih prekinjeno le za toliko, kot pri ostalih okužbah. Pri slabi petini obolelih s Covidom-19 zdravljenja ni bilo treba prekiniti. Bolnišnice so se hitro prilagodile na nove razmere.

V izogib zapletom med zdravljenjem otrok in mladostnikov z rakom, organizacija CCI priporoča, da se starši otrok z rakom cepijo. So na prednostni listi. Za otroke mlajše od 16 let še ni cepiva. Si pa številne organizacije prizadevajo, da bi na podlagi dodatnih raziskav tudi to omogočile. 

Strah zaradi bolezni in zdravljenja otrok z rakom  je med bolnimi in njihovimi družinami zaradi Covida – 19 še narasel. V vsaj delno pomoč  je International Guideline Harmonization Group sprejel enotne smernice za otroke za rakom med Covidom-19.

Raziskave in viri o povezavi med Covidom-19 in zdravljenjem: