Pomoč pri nakupu enteralne prehrane

Pomoč je namenjena za nakup enteralne prehrane – Oralni prehranski dodatki (energijsko-beljakovinski napitki, pudingi, dodatki v prahu) in enteralna prehrana namenjana hranjenju po cevki (nazoastrična sonda, gastrostoma)

V sklopu programa “Omogočimo Junakom nekaj več” smo pripravili novo obliko pomoči za družine otrok z rakom – za najbolj ranljive, ki se trenutno zdravijo.

Projekt bo potekal v sodelovanju z Ustanovo za pomoč otroku z rakom. Pri pripravi razpisne dokumentacije nam je pomagala strokovnjakinja, dietetičarka hemato-onkološkega oddelka, ki se ji za pomoč najlepše zahvaljujemo.

Intenzivno kemoterapevtsko in / ali radioterapevtskego zdravljenje otrok z rakom pogosto vodi do slabe prehranjenosti. Podhranjenost je pogost zaplet otroškega raka in njegovega zdravljenja. Vpliva na zmanjšano toleranco do terapije in imunsko funkcijo, povečano tveganje za okužbe, zapoznelo celjenje ran, spremenjen metabolizem zdravil ter slabši klinični izid. Vpliva pa tudi na kakovost življenja in celotno preživetje bolnika. Študije navajajo, da 10 – 50 % otrok in mladostnikov razvije podhranjenost ob diagnozi ali med zdravljenjem. Na pojavnost in stopnjo podhranjenosti vpliva narava bolezni/diagnoze, njenega stadija in lokacije tumorja.  Otroci, ki so podhranjeni že ob postavljeni diagnozi, imajo slabši izid v primerjavi s tistimi, ki so ob diagnozi ustrezno prehranjeni. 

Če potrebnega dnevnega vnosa hrane otroci ne morejo doseči z uravnoteženo in pestro prehrano, se svetuje uživanje energijsko-beljakovinskih oralnih prehranskih dodatkov, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje kroničnega vnetja, preprečitev izgube telesne mase in pomagajo pri boju z boleznijo. Kadar z običajno prehrano ali s prilagoditvami prehrane pri bolniku ne moremo zagotoviti zadostnega hranilno-energijskega vnosa ali predvidevamo, da bo energijski vnos nezadosten, moramo pri bolnikih z delujočimi prebavili pričeti z enteralnim hranjenjem prek cevke. 

Stroški enteralne prehrane v domačem okolju, ki jo predpiše klinični dietetik, so visoki. Kljub receptu in posebni prošnji zdravnika, ZZZS teh stroškov ne krije v celoti. Zato bomo v sodelovanju z Ustanovo za pomoč otroku z rakom staršem povrnili samoplačniški del stroškov.

Vlogo, razpisno dokumentacijo in vsa navodila za prijavo starši najdete TUKAJ.

Pomagate lahko vsi podporniki društva in Junakov, in sicer s finančno donacijo:

  • z nakazilom na TRR SI56 6100 0002 3978 068, koda namena CHAR, pod namen vpišete “prehrana”, za sklic pa uporabite model SI00,
  • pošljete SMS JUNAKI5 na 1919 in tako prispevate 5 € za otroke z rakom.

Za kakršnokoli pomoč ali delitev objave se vsem v imenu Junakov iz srca zahvaljujemo.