Donacija v spomin na Gregorja

Včeraj smo spoznali še eno družino, v kateri imajo vsi člani veliko srce. ❤️
Družino Gregorja Šilca, ki je nedavno izgubil boj z rakom in mnogo prehitro zapustil svoje najdražje. Njegova družina se je odločila, da se odreče svečam in cvetju in raje denar daruje v dobrodelne namene. Povedali so, da je bil tudi Gregor tak, da mu dobrodelnost ni bila tuja. Zagotovo bi bil zelo ponosen, da so v teh težkih trenutkih pomislili na druge, pomoči potrebne.

Odločili so se, da denar namenijo otrokom z rakom. V spomin na Gregorja so za naše društvo zbrali kar 4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣€.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki so imeli radi Gregorja in so sodelovali pri tej dobrosrčni gesti.
Družini in žalujočim pa še enkrat izrekamo iskreno sožalje.

❤🎗❤🎗❤🎗❤🎗❤🎗❤🎗❤🎗❤🎗❤

Posvet “Za boljšo prihodnost otrok”

Prejeli smo povabilo predsednice državnega zbora, mag. Urške Klakočar Zupančič, na posvet “Za boljšo prihodnost otok”. V prvem tednu oktrobra se vsako leto obeležuje teden otroka. Ga. Klakočar Zupančič je v vabilu napisala: “Ena od prioritet mojega mandata v funkciji predsednice Državnega zbora je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem, neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši. Menim, da je za hitro in učinkovito reševanje le-teh treba vzpostaviti sistemsko sodelovanje…”. Na vabilo smo se seveda z veseljem odzvali in se tako danes udeležili posveta v Državnem zboru. Naša predsednica Urška Kolenc je tam predstavila nekaj točk našega programa, predvsem takšne kjer menimo, da bi nam lahko država pomagala, da se stvari uredijo sistemsko.

V nadaljevanju lahko preberete kaj smo pripravili za posvet.

UVOD

Hvala za povabilo in priložnost za sodelovanje. Veseli nas, da je civilna družba tako dejavna in širok spekter področij pokriva. 

Vsaka organizacija se zavzema za svoje področje in upam, da bomo skupaj pripomogli k boljšemu svetu. 

Naše društvo ima široko področje delovanja znotraj relativno majhne skupine, to so otroci z rakom in njihove družine. Društvo tesno sodeluje s strokovnjaki (osebjem) iz Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo, pet jih je tudi v strokovnem posvetovalnem telesu našega društva. O potrebah družin otrok z rakom se usklajujemo in skupaj z njimi iščemo najboljše rešitve. Za današnji posvet izpostavljamo tri tematike: 

 1. OZAVEŠČANJE V ŠOLAH IN VRTCIH KOT DEL KURIKULUMA
 2. CELOSTNA OBRAVNAVA IN POMOČ OTROKOM Z RAKOM TER NJIHOVIM DRUŽINAM
 3. IZBOLJŠAVE NA PODROČJU NEGE IN ZDRAVLJENJA OTROK Z RAKOM

1. OZAVEŠČANJE V ŠOLAH IN VRTCIH KOT DEL KURIKULUMA

Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo se je začelo letos spomladi. Dve leti zapored smo 15.2.,na mednarodni dan ozaveščanja o otroškem raku, izvedli vseslovensko akcijo ozaveščanja o otroškem raku. Povabljene so bile vse slovenske osnovne šole in mnogi vrtci ter srednje šole. Želimo si, da bi mednarodni dan boja proti otroškemu raku z ozaveščanjem o obstoju bolezni ter težavah, s katerimi se soočajo Junaki, postala del rednega učnega načrta. Mnogi otroci z rakom imajo veliko težav pri vračanju v šole. Zaradi posledic zdravljenja so lahko nesprejeti med vrstniki in tudi zaradi daljše odsotnosti. To jim želimo olajšati. Odgovor je samo en. Znanje, poznavanje bolezni med vsemi otroki in pedagoškimi delavci. 

Glej priloga 1: dopis za MZIŠ

2. CELOSTNA OBRAVNAVA IN POMOČ OTROKOM Z RAKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM

a) PSIHOLOŠKA POMOČ

Psihološka pomoč na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo deluje, a je namenjena predvsem otrokom in staršem tekom intenzivnega zdravljenja. Na oddelku delujeta dve klinični psihologinji. Društvo že od ustanovitve opozarja na pomanjkanje in preobremenjenost psihologinj. Mnoge družine potrebujejo psihološko pomoč tudi po koncu intenzivnega zdravljenja, ko se začne prehod v običajno življenje. Letos je začela z delom tretja psihologinja, ki pokriva predvsem otroke po zaključku zdravljenja. Delovanje tretje psihologinje za eno leto je sofinanciralo društvo. Želimo si, da bo bila njena zaposlitev stalna, saj je psihološka opora ključna pri soočanju z diagnozo, prav tako pri soočanju s posledicami, začasnimi ali trajnimi. 

Želeli bi si tudi večjo dostopnost ustrezno kvalificiranih kliničnih psihologov širom Slovenije, saj psihološko pomoč pogosto potrebuje cela družina, ki se sooča z diagnozo otroškega raka. Celotna družina pomoč potrebuje tako med zdravljenjem kot tudi po koncu (ne glede na izid).

Pri tem naj izpostavimo še eno stvar – bolniška za oba starša po izgubi otroka. Trenutno starša največkrat dobita bolniško pri svojem osebnem zdravniku za obdobje enega meseca. Za podaljšanje je potreben obisk psihiatra in večinoma je ob tem nujno sprejeti zdravljenje z antidepresivi. Žalujoči starši pa bolj kot to potrebujejo čas in pogovor. Naš predlog je, da obema staršema avtomatsko pripada najmanj 3 mesece bolniške, ob tem pa mora biti omogočen dostop do ustrezne psihološke pomoči pri soočanju z izgubo in kasneje tudi pri vračanju v normalno življenje (med ljudi, na delovno mesto,…).

b) FIZIOTERAPIJA 

Zdravljenje vpliva na telesno pripravljenost in motorične sposobnosti med in po zdravljenju otrok, zato je telesna aktivnost med zdravljenjem zelo zaželena. Je pa obseg priporočene telesne aktivnosti zelo odvisen od starosti, vrste in stadija raka, vrste zdravljenja in omejitev, ki jih povzroča sama bolezen ali stranski učinki zdravljenja.

Mnoge tuje bolnišnice pa tudi druge organizacije imajo programe fizioterapij za otroke z rakom. Usposobljeni strokovnjaki tako otrokom pomagajo med in po zdravljenju, da so njihove telesne sposobnosti čim boljše in lahko normalno izvajajo vsakodnevne aktivnosti.

Društvo sodeluje s fizioterpavtko, ki je z nasveti na voljo Junakom. Za oddelek smo priskrbeli napredne merilnike, ki beležijo telesno aktivnost in tako otroke spodbujajo h gibanju. 

Naš predlog je, da se to uredi sistemsko. Da se otrokom, ki zbolijo za rakom, v času zdravljenja in tudi nekaj let po koncu zdravljenja, zagotovi pomoč usposobljenega fizioterapevta. Ta bi moral glede na starost, bolezen in splošno počutje otroka pripraviti personaliziran načrt vadbe. 

c) SOCIALNA (FINANČNA) POMOČ

Ob bolezni otroka se ob vseh drugih težavah in skrbeh poslabša tudi finančna situacija družin. 

Prihodki se zmanjšajo. Eden izmed staršev je na bolniški, oz neguje otroka. Pogosto pa zaradi hudih stisk tudi drugi ni zmožen za delo. Ob tem se žal nemalokrat zaradi daljših odsotnosti zgodi, da eden ali pa celo oba starša izgubita službo.

Stroški se povečajo. Bolezen otroka prinese mnoge dodatne stroške: prevozi otroka v bolnišnico, plačevanje bivanja ob otroku (preden smo dosegli spremembo zakona), plačljiva nekatera spremljevalna zdravila, nakup energijskih napitkov in zaščitnih mask, višji stroški za posebno hrano in prehranska dopolnila, vključevanje komplementarnih metod zdravljenja …

Celotna družina tako potrebuje večjo finančno varnost med zdravljenjem, pomoč pa je potrebna tudi po koncu zdravljenja (ne glede na izid), sploh kadar starš (eden ali oba) med zdravljenjem izgubi službo. 

Za kar je relativno dobro poskrbljeno v državi: dolgotrajna bolniška za enega od staršev, mesečno nadomestilo na podlagi odločbe CSD za dolgotrajno bolnega otroka, otroški dodatek. Nekaj smo prispevali tudi v društvu s pobudo za spremembo ZZVZZ glede sobivanja staršev ob otroku v bolnišnici.

V društvu s programi na različne načine pomagamo družinam v stiski, a smo pri tem zelo omejeni. Zaradi zahtevnega postopka pridobitve še vedno nimamo statusa humanitarnega društva, ki omogoča direktno finančno pomoč družinam. 

3. IZBOLJŠAVE NA PODROČJU NEGE IN ZDRAVLJENJA OTROK Z RAKOM

a) KADROVSKA PODHRANJENOST

Na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo je potrebno povečati število zaposlenih medicinskih sester, saj so preobremenjene. Iz tujine so znane prakse, kjer ena medicinska sestra skrbi za enega otroka.

Društvo se na tem področju trudi pomagati tako, da tudi osebje razveseli z majhnimi pozornostmi, ki jim polepšajo kakšen naporen dan in s krepitvijo pripadnosti oddelku, da usposobljen kader ne bi odhajal. Ponudili smo tudi organizacijo team buildinga.

b) PROTONSKI CENTER

Mnogi slovenski otroci z rakom so napoteni na obsevanje v italijanski Trento (ali v druge centre) Tam imajo sodoben PROTONSKI center. Glavna razlika med protonsko terapijo in konvencionalno radioterapijo je v globinski porazdelitvi absorbirane doze, nižja toksičnost, večja učinkovitost, večja ozdravljivost, manjša pojavnost sekundarnih rakov in zaradi tega je protonska terapija bolj primerna za otroke

Slovenske družine se morajo za čas obsevanj, pribl. 2 meseca, preseliti v Trento. To za celotno družino pomeni velik stres. Še težje je, kadar se sorojenci šolajo in morajo ostati doma, ločeni od svoje družine. Govorimo tudi iz lastnih izkušenj. 

Želimo podpreti prizadevanja, da bi tudi Slovenija dobila tak center in olajšala zdravljenje mnogim otrokom tudi iz tujine. 

Protonski center pa je lahko poleg dobrobiti za slovenske otroke tudi dober vir dohodka, saj se obravnava tudi paciente, ki so napoteni iz tujine. V Sloveniji se že sedaj pogosto zdravijo otroci iz držav območja nekdanje Jugoslavije. S Protonskim centrom pa bi se sodelovanje zagotovo še okrepilo. 

Ob tem bi se zmanjšali stroški zdravljenja za slovenske otroke, ki se jim sedaj plačuje drago zdravljenje v tujini (in še namestitev in vsi drugi stroški). 

MZ je že seznanjeno s pobudo za ustanovitev takega centra, ki jo je l. 2020 podalo podjetje Cosylab, slovensko visokotehnološko podjetje, ki je vodilni proizvajalec kontrolnih sistemov za protonsko terapijo na svetu, opremili so že mnogo protonskih centrov po svetu. Ta pobuda je pravzaprav detajlen akcijski načrt izvedbe projekta v roku 4 let. Njihova prizadevanja želimo obuditi in pristojne ponovno povezati: Cosylab, Mz, pek, onko inštitut. 

Glej priloga 2: vloga, opis in spremni dopis Cosylab.

c) CENTER ZA TEHNOLOGIJE GENSKE IN CELIČNE TERAPIJE – CTGCT

V društvu prav tako podpiramo projekt vzpostavitve Centra za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT) pod okriljem Kemijskega inštituta in prof. Jerale. Podporo projektu izkazuje tudi Ministrstvo za zdravje in drugi ključni deležniki.

CTGCT v Sloveniji bo omogočil razvoj naprednih pristopov zdravljenja, kot sta genska in celična terapija.

V CTGCT bodo v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, kot npr. angleški UCL, razvijali tehnologije genske in celične terapije ter skrbeli za pripravo naprednih zdravil do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. 

V Centru bo prostor za proizvodnjo kliničnih spojin za klinične raziskave in tudi funkcionalen prostor za izmenjavo informacij, dogodke in drugo, kar koristi k boljšemu povezovanju med raziskovalci, zdravniki in pacienti.

Konkretno za otroke z rakom to pomeni možnost razvoja bolj učinkovitih in varnih terapij. Terapevtske celice za imunoterapijo

raka, kot so celice CAR-T, prepoznajo in uničijo rakave celice. Z domačim razvojem in proizvodnjo bi zdravstvenemu sistemu omogočili dostopnejše terapije.

Glej priloga 3:  brošura CTGCT.

ZAKLJUČEK 

Naše področje delovanja je več kot smo predstavili. S strani države pa si želimo podpore na področju izobraževanja pri ozaveščanju v šolskem sistemu in zdravstva pri ustanavljanju novih centrov ter dostopnosti psiho in fizioterapevtov ob zdravljenju otroškega raka. 

Za vsa vprašanja smo na voljo na drustvo@junaki3nadstropja.si 

Konec zlatega septembra

Danes je zadnji dan ZLATEGA SEPTEMBRA, meseca ozaveščanja o otroškem raku. 🎗️🎗️🎗️ V tem mesecu smo na različne načine ozaveščali in si prizadevali glas o Junakih razširiti med vse več ljudi. Hvala vsem, ki ste nas spremljali in delili naše objave ter s tem širili glas o Junakih 3. nadstropja! 💪💪💪

Jutri se začne rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ko si bomo vsi pripeli rožnato pentljo. Europadonna z različnimi dejavnostmi in dogodki ozavešča o raku dojk ter poudarja pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in odgovornosti do svojega zdravja.

Na sliki sta mamica Nea, ki je premagala raka na dojki in Junakija Elly.💪🏼

Pomembna pridobitev za Sobo zaupanja

Eden naših najvidnejših projektov je bila izgradnja Sobe zaupanja na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo. To je prostor, namenjen tistim pogovorom med starši in zdravniki, za katere si je treba vzeti čas, se umakniti in zadihati pred vsem, kar sledi. Zato smo si zamislili prijazen, čim bolj domačen ambient, ki bolj kot na bolnišnični hodnik spominja na dnevno sobo z razgledom na Ljubljano. Projekt smo izpeljali v sodelovanju z Lidl Slovenija.
Soba ima zelo velika okna, zato niti senčila niti centralni prezračevalni sistem niso mogli dovolj ohladiti poletnih vročin.
Na pomoč nam je priskočila družina Junaka, ki ga je po težki borbi vzela bolezen. Po uskladitvi s Pediatrično kliniko smo se dogovorili za namestitev stropne klime, ki bo prijetno osveževala prostor. Soba zaupanja bo poslej tudi v najbolj vročih poletnih dneh služila svojemu namenu, obenem pa pričala o zaupanja vredni človeški toplini.
Za oboje od srca hvala družini našega Junaka in družbi Tiki HVAC 🙏❤️

Druženje za žalujoče starše

Izguba otroka je nekaj najhujšega, kar te lahko doleti. Takšna stvar te za vedno spremeni, nikoli več ni kot je bilo prej. Se pa s tem nekako naučimo živeti. Niti nimamo izbire, saj se moramo vrniti v službo, poskrbeti moramo za ostale otroke in živeti naprej …

Najlažje se pogovarjamo z nekom, ki ima enako izkušnjo. Zato sta medsebojna opora in druženje zelo pomembna. 

ŽALUJOČE MAMICE

Prvi vikend v oktobru v Društvo Junaki 3. nadstropja že drugič organiziramo vikend oddih za žalujoče mamice, ki so zaradi raka izgubile otroka. 

Vikend “Ne joči mamica” bo potekal v Rimskih termah 6. 10. – 9. 10. 2022. Nastanitev v Vili Sisi v apartmaju za 5 – 6 oseb. Program je okviren in se lahko deloma spremeni. 

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA!

Program

Četrtek, 6. 10. 2022:

 • 15.00 – 17.00 prihod  mamic. Check-in in nastanitev po sobah (V času prihoda pogostitev s sadjem, kavo, čajem in sproščen spoznavni pogovor. )
 • 19.00 večerja 
 • 21.00* prijeten večer z umirjenim klepetom ter deljenjem izkušenj 

Petek, 7. 10. 2022: 

 • 8.00 zajtrk
 • 9.00 terapija za telo ali dihalne vaje s hotelskim animatorjem
 • 10.00 -12.30  sproščujoča kopel in masaža po razporedu, sproščanje v savni ali kopanje v bazenu
 • 13.00 kosilo
 • 15.00 lahek sprehod in prihod preostalih mamic
 • 16.00 psihoterapevtska delavnica (s strokovnjakinjo za žalovanje)
 • 20.00 večerja la carte v restavraciji Sofija ali restavraciji cesarja Ferdinanda 
 • 22.00 umirjen večer ob čaju in svečkah

Sobota, 8. 10. 2022: 

 • 8.00 zajtrk
 • 9.00 – 12.30 glasbena terapija (s strokovnjakinjo glasbeno terapevtko)
 • 13.00 kosilo
 • 15.00 sproščujoča kopel in masaža po razporedu ali individualna psihoterapija (prijave na petkovi dopoldanski terapiji)
 • 19.00 večerja
 • 21.00* umirjen večer ob čaju in svečkah

Nedelja, 9. 10. 2022:

 • 8.00 zajtrk
 • 9.00 terapija za telo ali dihalne vaje s hotelskim animatorjem
 • 11.00 Check-out 
 • 11.30 sproščanje v savni ali kopanje v bazenu
 • 15.00 kosilo pred odhodom domov

* opcijsko sproščanje v bazenih, masaža, kopeli vodnih nimf, sprehod po okolici

Prijava

Rok za prijavo je 25. 9. 2022. 

Za prijavo izpolnite obrazec: 

https://forms.gle/2m9TKR4XbYprRB71A

ŽALUJOČI OČIJI / ATIJI

Tudi očiji junaških Zvezdic so izrazili željo po druženju. Zato smo zanje pripravili popoldansko druženje po moško. 

Druženje bo 14. 10. 2022 v Ljubljani (Woop, BTC).

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA!

Program

 • 17:15 Prihod v WOOP! Karting center
 • 17:40, 17:50 MGP: kvalifikacijska vožnja
 • 18:10, 18:20 MGP: finalna vožnja, sledi še razglasitev in podelitev diplom
 • cca 19:00 Prihod v WOOP! Areno in čas za pice in pijačo
 • 20:00 – 22:00 bowling in druženje

Prijava

Rok za prijavo je 30. 9. 2022. 

Za prijavo izpolnite forms obrazec:

https://forms.gle/VNDcqLDZrhfSpuoUA

Telekomova pomoč pri Junaškem vikendu

Smo že globoko v drugi polovici zlatega septembra. Nam pa uhajajo misli nazaj, na nepozaben Junaški vikend, ki smo ga izpeljali v prvem septembrskem vikendu v Mojstrani, Kranjski Gori in Planici. 

Objavljamo fotografije iz dogodka (nedelja), da boste lahko vsi, ki niste bili z nami, vsaj malo začutili dogajanje in da z vami delimo nasmejane obraze Junakov ter njihovih družin. Oni so razlog, da se trudimo in delamo za njih. Zares smo ponosni, da smo lahko družinam omogočili doživetja, za katera so bile mnoge ob bolezni otroka dlje časa prikrajšane. 

Ob tem pa se iskreno zahvaljujemo Telekomu (in vsem srčnim osebam, ki smo jih pri njih spoznali) za donacijo 5000€, za pomoč pri organizaciji dogajanja v Planici in za ozaveščanje z zlatimi pentljami ter delitvijo Junaških zgodb. 

Hvala seveda tudi vsem ostalim, ki ste omogočili, da je Junaški vikend uspel.

Foto (Planica): Aleš Fevžer

Foto (predaja): Telekom

Prispevek v reviji Jana

❓Ste že vsi prebrali intervju z našo predsednico v Revija Jana❓

Nastal je s pomočjo dveh krasnih žensk: hvala Sonji Javornik in Mateji Jordovič Potočnik.

Ko gre za ozaveščanje in širjenje glasu o Junakih, je Urška, kot predsednica društva, vedno pripravljena sodelovat z mediji in delit zgodbo njene zvezdice Emi. 🌈🌟 🎗️💛💔
Čeprav se kot oseba bolje počuti, kadar pleza z Junaki ali pelje žalujoče mamice na terapevtski vikend oddih. 🧗‍♀️🧘‍♀️

Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo tudi vsem ostalim medijem, ki nas podpirajo pri septembrskem ozaveščanju.
Zahvaljujemo pa se tudi vsem Junakom in njihovih staršem, ki v zlatem septembru javno delijo svojo življenjsko izkušnjo z otroškim rakom.💛🎗️🙏🎗️💛

Prenosna črpalka že na oddelku

Prenosno infuzijsko črpalko smo že predali osebju hemato-onkološkega oddelka. Upamo, da bo že kmalu kakšnemu otroku omogočila, da hitreje zapusti bolnišnico kot bi jo sicer. 

Iskrena HVALA vsem srčnim podpornikom društva, donatorjem in dobrim ljudem, ki ste nam v tako kratkem času pomagali zbrati sredstva za črpalko. 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Koliko pomeni vsak dan, ki ga ni treba preživeti v bolnišnici, izveste iz izkušnje s prenosno črpalko, ki jo z nami deli mamica Junaka Jaka. 

“Imam sina Jaka, ki je po transplantaciji kostnega mozga ostal v bolnišničnem zdravljenju nepretrgoma skoraj celo leto dni. ….

….  In še dobro se SPOMNIM, kako sploh nisva mogla verjeti, ko so nama nekega dne na oddelku omenili možnost, da bi midva imela črpalko doma in bi mene kot mamo naučili, kako delati z njo. …

…Črpalko smo uporabljali več kot eno leto in sama imam izredno pozitivne izkušnje. Še večje pa je bilo olajšanje, ko je Jaka imel potrebno zdravilo oz. v našem primeru parenteralno prehrano v domačem okolju, in ni bilo potrebno bivanje v bolnišnici. “

✍️ Celotno izpoved lahko preberete tukaj: 

Oglejte si prispevek o otroškem raku

Včeraj je društvo gostovalo v oddaji Panorama. Odzivi na oddajo, ki ste nam jih pošiljali včeraj, so neverjetni in verjamemo, da je marsikomu pritekla kakšna solzica po licu.
Ja, tudi otroci zbolijo za rakom!

Če ste prispevek zamudili, ga najdete na spodnji povezavi.
Velika zahvala ekipi Panorame. ❤

(opomba glede skladbe Barve sveta:
glasba Tilen Sapač
besedilo Julija Fajhtinger
izvajalec Janež Matko Juvančič)

Prispevek si oglejte tukaj.

Zbiramo donacije za Sonicator

HVALA ZA VSE DONACIJE ZA PRENOSNO ČRPALKO🙏🎗🙏🎗🙏🎗🙏🎗🙏

Iz srca se najlepše zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, ki ste z donacijami omogočili, da smo neverjetno hitro zbrali denar za nakup prenosne črpalke za Junake. Črpalko smo že naročili in jo bomo zelo kmalu predali v uporabo hemato-onkološkemu oddelku Pediatrične klinike.

Poleg samega zdravljenja in nege otrok z rakom so pomembne tudi hitra in uspešna diagnostika in mnoge preiskave, ki jih izvajajo v laboratoriju. Ker želimo, da imajo Junaki na vseh področjih zagotovljeno čim bolj optimalno obravnavo, smo se odločili, da nadaljujemo z zbiranjem donacij in jih (skupaj s presežkom donacij za prenosno črpalko) namenimo za Q800R3 SONICATOR: Ultrazvočni drobilec celice in celičnih molekul.

Tokrat smo zastavili višji cilj, saj se zavedamo, da je s pomočjo srčnih in dobrih ljudi vse dosegljivo. 

Vrednost Sonicatorja je 19,600€.

Presežek donacij za črpalko je 1530€. Za nakup moramo zbrati še 18.070€.

🙏🙏🙏💛💛💛👨‍🦲👩‍🦲🎗️🎗️🎗️

Pomagate lahko vsi podporniki društva in Junakov, in sicer s finančno donacijo:

 •  z nakazilom na TRR SI56 6100 0002 3978 068, koda namena CHAR, pod namen vpišete “sonicator”, za sklic pa uporabite model SI00,
 • pošljete SMS JUNAKI5 na 1919 in tako prispevate 5 € za otroke z rakom.

Za kakršnokoli pomoč ali delitev objave se vam v imenu Junakov iz srca zahvaljujemo. 

💛🙏💛🙏💛