Pravice po koncu zdravljenja

Nazadnje urejeno: 2022-09-21
Predviden čas branja: 1 min

Zdravljenje, ki omogoča otrokom z rakom preživetje, ima žal kar nekaj dolgoročnih posledic in poznih stranskih učinkov. 

Zdravljenje lahko povzroči okvare na možganih, sluhu, vidu, ščitnici, mišicah, kosteh, na srcu, pljučih, zobeh, okvarjena je lahko rast, spolni razvoj, plodnost…

Več o dolgoročnih posledicah zdravljenja preberite tu.

Prav zaradi naštetih posledic pri otrocih z rakom, so lahko ti uvrščeni med otroke s posebnimi potrebami in imajo kot taki posebne pravice v fazi predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Sem sodijo zlasti pravice do prilagojenega izvajanja vzgoje in izobraževanja, pravica do dodatne strokovne pomoči v šoli, začasni ali stalni spremljevalec, izobraževanje na domu… Za tak status je treba na Zavodu RS za šolstvo pridobiti posebni odločbo o usmeritvi. 

Za olajšave in pomoč na trgu dela pa taka odločba ne zadostuje. Treba je pridobiti status invalida in izpolnjevati pogoje po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). 

Ne glede na posledice zdravljenja pa imajo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vsi, ki so za rakom zboleli pred 15. letom in so dopolnili določeno starost ter pokojninsko dobo, pravico do znižanja starostne meje in zavarovalne dobe za pridobitev pravice do pokojnine.

Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 0

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.