Predčasna starostna pokojnina

Nazadnje urejeno: 2022-04-16
Predviden čas branja: 1 min

Starostna pokojnina pripada delavcu pri določeni starosti in ob dopolnitvi pokojninske dobe.

Pokojninska doba zajema vsa obdobja zavarovalne dobe in posebne dobe, ki se upoštevajo za pridobitev pravice do starostne pokojnine in od katerih je odvisen odstotek odmere pokojnine.

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki upravičencu zagotavlja materialno in socialno varnost. Poznamo več vrst pokojnin, osredotočili pa se bomo na starostno pokojnino. 

Po 27. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) moški in ženska pridobita pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let in če dopolnita najmanj 15 let zavarovalne dobe. To je čas, ko smo pokojninsko zavarovani in imamo plačane prispevke. 

Zakon določa izjeme, ko se starostna meja lahko zniža pod 65 let (28. člen ZPIZ). Ta se zniža npr. zaradi skrbi za vsakega rojenega otroka, služenja vojaškega roka, več kot 40 let pokojninske dobe ipd… Tako se lahko recimo upokojite pri starosti 60 let, če ste brez dokupa dopolnili 40 let pokojninske dobe. Sicer pa je v določenih primerih mogoče dokupiti tudi do 5 let zavarovalne dobe (136. člen ZPIZ). 

V zavarovalno dobo je možno všteti tudi čas dela pri delodajalcu, čeprav vam prispevkov ni poravnal, jih je pa obračunal. 

Vsi, ki so pred 15. letom zboleli za rakom, imajo pravico do predčasne starostne pokojnine.

Za nas pa je pomembna pravica, ki po sedaj veljavni zakonodaji pripada tistim, ki so zboleli za rakom pred svojim 15. letom in so dopolnili določeno starost ter pokojninsko dobo. 

Gre za pravico do PRIŠTETJA DOBE (138. člen ZPIZ-2). V tem primeru lahko uveljavlja to pravico zavarovanec, ki je zbolel za rakom pred 15. letom in si z njo zniža tako starostno mejo za pridobitev starostne pokojnine  kot  svojo zavarovalno dobo. 

Zavarovancu se za pridobitev in odmero pravic v obstoječe zavarovanje prišteje ena četrtina dobe njegovega dejanskega zavarovanja (prišteta doba), starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa se mu zniža za toliko mesecev, kolikor znaša prišteta doba.

Primer: Oseba je zbolela za rakom pred 15. letom. V odrasli dobi je bila zaposlena 32 let. V zavarovalno dobo se ji prišteje 8 let (¼ od 32 let). Ker je prišteta doba 8 let, se ji za 8 let zniža tudi starostna meja za upokojitev (npr. iz 60 na 52 let). 

Več o pridobivanju pravice do starostne pokojnine najdete tu.

Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 0

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.