ZBOR ČLANOV 2023 – vabilo članom

Skladno s 17. členom statuta upravni odbor Društva Junaki 3. nadstropja 

SKLICUJE REDNI ZBOR ČLANOV

KDAJ: 29. 3. 2023 ob 17:00 h

KJE: sedež društva, sejna soba, Tržaška cesta 2, Ljubljana

PREDLAGAN DNEVNI RED:

  1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarjev in overoviteljev.
  2. Poročila o delu društva, poročilo nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2022.
  3. Razprava o poročilih in njihov sprejem.
  4. Predstavitev programa društva in finančnega načrta za leto 2023.
  5. Razprava o programu in načrtih ter sprejem.
  6. Višina članarine za leto 2023.
  7. Potrditev pravilnika.
  8. Razprava o problematiki raka pri otrocih in potrebah družin obolelih otrok.
  9. Razno (predlogi, pobude in vprašanja)

Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke. 

OBVEZNA PRIJAVA: najkasneje do 24. 3. 2023. Prijava je obvezna zaradi lažje logistike. Če bo udeležencev preveč za sejno sobo, bomo iskali alternativno lokacijo v Ljubljani ali okolici.

Udeležbo je obvezno potrditi po emailu (drustvo@junaki3nadstropja.si) Prijava je uspešna, ko prejmete povratni email.