Predstavili smo se HEM sekciji

V petek in soboto, 14. in 15.5., je v Termah Olimia potekalo strokovno izobraževanje v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, ki se ga je udeležilo tudi nekaj predstavnikov hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani. 

Na njihovo povabilo smo predstavniki društva na predavanju za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji predstavili naše, zdaj že 3-letno, sodelovanje z oddelkom kot primer dobre prakse. 

Na srečanju smo bili zelo lepo sprejeti, glas o Junakih pa se je razširil še malo dlje.

Oddelku in Sekciji smo hvaležni za povabilo. Resnično lepo je slišati, da je delo, ki ga opravljamo, cenjeno . 

Odzivi in vtisi iz srečanja pa nam dajejo zagon za nadaljnje delo.