Zdravljenje v tujini

Nazadnje urejeno: 2023-01-09
Predviden čas branja: 3 min

Zdravniki napotijo otroka na zdravljenje v tujino, kadar so izčrpane vse možnosti zdravljenja v Sloveniji, pod pogojem, da v tujini obstaja zdravljenje, ki omogoča bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja ali ozdravitev. Naši onkologi sodelujejo z vsemi največjimi centri v Evropi in se za zdravljenje v tujini odločijo vsakič, ko je to najboljša rešitev za otroka. O vseh podrobnostih zdravljenja in časovnem okviru zdravljenja se naši hemato-onkologi dogovorijo z zdravniki v tujini. Prav tako prevedejo vso otrokovo zdravstveno dokumentacijo in jo pošljejo v tujino.

Kaj morajo urediti starši?

Vloga za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini

Starši morajo približno 1 mesec pred predvidenim odhodom v tujino na najbližjem Zavodu za zdravstveno zavarovanje oddati Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini.

V sklopu te vloge se napiše obrazložitev. Poudariti je treba, da so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, zato se prosi za odobritev zdravljenja v tujini. Vso potrebno zdravstveno dokumentacijo ter strokovno mnenje o upravičenosti do zdravljenja v tujini priskrbijo zdravniki. Zavod odločbo navadno izda v enem tednu. Za načrtovane preglede, preiskave in zdravljenje zavod izda obrazec S2. Ta obrazec se odda v bolnišnici v tujini, kamor je otrok napoten. Načelno stališče ZZZS je, da vsak otrok do 18. leta, ki gre na zdravljenje v tujino, potrebuje spremljevalca in da stroške krije ZZZS.

Prevoz

Pot do bolnišnice v tujini starši organizirajo sami. Lahko z letalom ali z avtom. ZZZS v celoti povrne stroške letalskega prevoza za otroka in spremljevalca. Nujno je priložiti račun za letalsko karto. Prav tako ZZZS povrne stroške prevoza z avtomobilom glede na prevožene kilometre. V tem primeru nujno shranite račune za gorivo, plačilo cestnine, vinjete, predorov in drugo.

Bivanje

  • Bivanje izven bolnišnice, to je v stanovanju, hotelu ali apartmaju, urejate sami.
  • ZZZS stroškov ne povrne v celoti, temveč je določena višina dnevnice – za spremljevalca in otroka (ne glede na njegovo starost). Dnevnica za bivanje za spremljevalca in otrokq je enotna za EU – 110 €, za otroka mlajšega od 7 let pa 55€. Dnevnice ne pokrijejo v celoti vseh dejanskih stroškov bivanja. Pomembno je, da shranite vse račune nastanitve, ki morajo obvezno biti izdani na ime uradnega spremljevalca
  • Kritje stroškov bolnišničnega zdravljenja v tujini je odvisno od države in kraja, kamor je otrok napoten. Spremljevalcu je ne glede na starost otroka omogočeno bivanje ob otroku v bolnišnici (razen na intenzivni enoti). Nekatere države imajo podobno kot Slovenija starostno omejitev za doplačilo za bivanje spremljevalca ob otroku. Za te ZZZS izda dodaten obrazec, ki se ga nese v napoteno bolnišnico in služi kot potrdilo, da bo ZZZS prevzel stroške bivanja.
  • V bolnišnicah, kjer je treba za bivanje starša spremljevalca doplačati, izdajo za bivanje račun. V tem primeru se mora spremljevalec v tujini sam dogovoriti, da bo račun poravnal ZZZS. To so lahko zneski tudi po več tisoč evrov.
  • Več informacij na: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zav_tujina/povracila_tujina/

Hrana

  • Za prehrano v času bivanja izven bolnišnice otroku in spremljevalcu, ne glede na starost otroka, pripada dnevnica. Dnevnica je enotna za EU in znaša 55 € za spremljevalca in otroka, za mlajše od 7 let je polovična.
  • Prehrana v času bolnišničnega zdravljenja je različno urejena, odvisno od države in kraja kamor je otrok napoten. Za otroka je prehrana brezplačna, ne glede na njegovo starost. Za spremljevalca pa je brezplačna le do določene starosti otroka. Za hrano spremljevalca ZZZS v tem primeru povrne v obliki dnevnic. Preverite cene prehrane v bolnišnici, saj je v nekaterih državah bolnišnična prehrana zelo draga in krepko presega vrednost dnevnice, ki vam jo povrne ZZZS. V tem primeru je morda bolje, da sami poskrbite za svojo prehrano.

Povrnitev stroškov

Stroške ZZZS povrne v 15 dneh po končanem zdravljenju v tujini. Za povrnitev je treba predložiti poročilo o poteku potovanja: datum in ura odhoda na pregled, preiskavo ali zdravljenje in ura prihoda v nastanitev), poročilo o poteku pregleda, opis preiskave ali zdravljenja, originalne vozovnice, dokazila o drugih stroških, originalne račune za nočitve in morebitno drugo dokumentacijo, ki jo prejmete pri zdravstvenem zavodu v tujini. Priporočamo dnevno beleženje poteka zdravljenja in vso logistiko (npr. dnevnik), kamor shranjujete tudi račune in beležite vse stroške. To vam bo v veliko pomoč pri oblikovanju poročila v zahtevku za povračilo stroškov pri ZZZS.

Zdravstveno zavarovanje za tujino

Uredite za spremljevalca. Otrok ga ne potrebuje.

Izkušnje staršev

Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 0

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.