DIGITALNI POTNI LIST PREŽIVELIH

Zdravljenje raka v otroštvu in zgodnji mladosti je vse bolj uspešno. V letu 2020 je evidentiranih 300.000 otrok in mladostnikov, ki so to bolezen in zdravljenje preživeli. 

Žal pa bolezen in zdravljenje lahko pusti stranske učinke, tudi dolgoročne in težke. Zato potrebujejo vsi, ki so preboleli raka v otroštvu oz. mladosti,  mnogo pogostejše in natančnejše zdravstvene kontrole kot povprečna (zdrava) populacija.

Združenje Pancare v podpori z EU med drugimi razvija projekt Pancaresurpass, s katerim bi otrokom in mladostnikom po zdravljenju omogočili boljšo in lažjo prihodnost. Pancaresurpass je nekakšen potni list v digitalni obliki, za katerega lahko po končanem zdravljenju zaprosi preboleli. V njem so podatki zdravljenju (tip bolezni, lokacija bolezni, vrsta prejetih terapij …), klinični napotki zdravstvenemu osebju in drugim strokovnjakom o oskrbi, ki jo potrebuje posameznik po zdravljenju. Vsebuje tudi opozorilo na morebitne pričakovane dolgoročne posledice in druge zbrane podatke o pacientu, ki so pomembni za morebitne dodatne raziskave v prihodnje.

Do zdravstvenega potnega lista bi lahko s posebnim geslom dostopali tako zdravniki kot sami imetniki. Tako jim ne bi bilo treba vsakič znova razlagati svoje zgodbe z rakom, o terapijah in posledicah. Hkrati pa bi bili tudi informirani o svojih pričakovanih dolgoročnih posledicah, na katere bi se lažje prilagodili oz. jih sprejeli. 

V Italiji si posamezniki tak potni list že lahko naročijo preko spleta. 

Home Passport
PanCareSurPass Home