4.2. – svetovni dan boja proti raku

Vsako leto se 4.2. obeležuje svetovni dan boja proti raku. Gre za enega izmed najbolj znanih in obeleževanih dni po vsem svetu, ki spodbujajo k ozaveščanju o bolezni. Cilj je, da se z ozaveščanjem zmanjša število obolelih in število smrti. Miljoni ljudji iz celega sveta se na ta dan povežejo, da bi naredili korak do cilja – da nihče na svetu ne bi umrl zaradi raka, ki se ga lahko pozdravi ali po nepotrebnem trpel in da bi vsi ljudje po svetu imeli dostop do zdravljenja.
???

Letošnje leto je drugo v triletni kampanji “Close the care gap”, ki se osredotoča na problem pravičnosti. V drugem letu je cilj povezati posameznike in organizacije, pravnike in politike, da bi s skupnimi močmi pozvali k spremembam in ukrepali. Ob tem pa kot pozitivno izpostaviti napredek, ne samo pri inovacijah na medicinskem področju, temveč tudi njaskromenjša dejanja, ki lahko veliko doprinesejo: medsosedska pomoč pri prevozu v bolnišnici na zdravljenje ali spodbujanje k zdravi prehrani v šolah.

UICC (Zveza za mednarodno obvladovanje raka) natančneje izpostavlja kako nezdravi izdelki, kot so cigareti, alkohol in močno predelana hrana povzročajo velik del raka in smrti, ki bi jih lahko preprečili. Ob tem pa opozarjajo na to, da podjetja, ki proizvajajo/prodajajo te izdelke izkoriščajo ranljive skupine ljudi (mlade, ljudi z nizkim socialno-ekonomskim statusom, etnične manjšine) in s tem krepijo neenakost med ljudmi v državi.

UICC na ta dan svet poziva k različnim aktivnostim. Poleg poglobljenih raziskav kako različni socialno-ekonomski faktorji (kultura, spol, prihodki, izobrazba, …) vplivajo na pojavnost in preživetje raka in pozivom k boljši ozaveščenosti glede preprečevanja raka so pripravili tudi dva izziva:

 • 5k izziv: UICC spodbuja ljudi po celem svetu, da naredijo 5 kilometrski krog (pa naj bo to tek, hoja, kolesarjenje, plavanje ali pohodništvo) in na ta način simbolno podprejo zmanjševanje razlik pri zdravljenju raka po svetu
  Več preberite tukaj.
 • Trije 21- dnevni izzivi:
  • spodbuda k zdravemu življenjskemu slog
  • pomagajte pri zmanjševanju raka na materničnem raku
  • izpostavite neenakosti pri dostopu do zdravljenja po svetu.
  • Če vam je kateri izmed izzivov zanimiv se lahko prijavite tukaj.

Z jutrišnjim dnem pa že začnemo odštevati dneve do 15.2. – mednarodnega dneva boja proti otroškemu raku. ?‍??‍?
Takrat si bodo ljudje po celem svetu pripeli zlato pentljo in s tem izrazili podporo vsem otrokom in njihovim družinam, ki jih je prizadel otroški rak.
?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️