Uspešno ozaveščanje ob 15.2.

Kot vsa pretekla leta, smo tudi letos sprožili vseslovensko akcijo ozaveščanja ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku, ki se ga vsako leto obeleži 15.2.

S pomočjo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo vsem slovenskim vzgojnim in izobraževalnim ustanovam poslali pobudo, da o otroškem raku ozaveščajo otroke. Ozaveščanje otrok vseh starosti se nam zdi zares pomembno, saj lahko za rakom otrok zboli v katerikoli starosti. Ko se po zdravljenju vrača med vrstnike, je zelo pomembno, da ga ti sprejmejo in mu, kolikor se da, olajšajo vračanje v normalno življenje.

Tudi letos je bil odziv vrtcev in šol dober. Zares smo hvaležni vsem ravnateljem/icam, učiteljem/icam in vzgojiteljem/icam, ki se že vsa leta odzovejo ali pa so se letos odzvali prvič. 

Ozaveščanje je potekalo na različne načine. Nekatere šole (in vrtci) so natisnile letake in plakate, druge so naredile verigo dobrega počutja ali drevo življenja. Mnogi so v znaki podpore izdelovali zlate pentlje in si jih pripeli. Velika hvala prav vsem!

Pobudo za ozaveščanje smo poslali tudi vsem slovenskim občinam. Tudi te so se odzvale v velikem številu. Nekatere so z zlato barvo osvetlile objekte, mnoge pa so objavile novico in naše letake na svojih spletnih straneh ter družabnih omrežjih. Hvala za pomoč pri širjenju glasu o Junakih!

Najlepša hvala tudi vsem medijem, ki na ta dan niste spregledali Junakov. Hvala za vse intervjuje, članke, novice in prispevke. Mediji ste tisti, ki dosežete res veliko število ljudi in imate moč, da širši javnosti predstavite diagnozo otroški rak. S tem družinam otrok z rakom olajšate vračanje v družabno življenje po zaključku zdravljenja.

V društvu smo se na ta dan odpravili tja, kjer so ta trenutek najbolj ranljivi otroci, ki se zdravijo za rakom, na hemato-onkološki oddelek v 3. nadstropje Pediatrične klinike v Ljubljani. Mato je zganjal vragolije in nasmejal otroke, pridružil pa se jim je že drugo leto zapored otroški in mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Tako je bil ta dan tudi za otroke, ki se trenutno soočajo s to težko boleznijo, nekoliko drugačen, vsaj malo poseben.

Ker otroci, ki zbolijo z rakom v času zdravljenja velikokrat potrebujejo transfuzijo krvi, že od ustanovitve spodbujamo tudi h krvodajalstvu. Krvodajalskih akcij se udeležujemo tudi člani društva. Letos smo prvo pobudo za krvodajalsko akcijo dali prav ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku. Krvodajalsko akcijo smo organizirali v treh slovenskih mestih – v Ljubljani, Mariboru in Izoli. Tokratna akcija je imela največji odziv. Kri je darovalo skoraj 100 krvodajalcev. Hvala vsem, ki ste se opogumili in opravili to plemenito človekoljubno dejanje!

Ozaveščanje o otroškem raku pa je na ta dan potekalo tudi v srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini. Pod okriljem organizatorjev dogodka, Centra za krepitev zdravja Ajdovščina in Društva Ko-rak.si, so dopoldan potekale delavnice za dijake, popoldan pa kratko srečanje. V strokovnem delu srečanja je dr. Vudrag Marko iz NIJZ spregovoril na splošno o raku v Sloveniji. Dr. Velikonja Orjana iz KO za otroško hematologijo in onkologijo je povzela pogostejše oblike raka pri otrocih, kakšne težave lahko rak povzroča in kako ga zdravimo. Dr. Zadravec Zaletel Lorna iz Onkološkega Inštituta je povedala, s kakšnimi težavami in poznimi posledicami se srečujejo Junaki po končanem zdravljenju in v odrasli dobi. Vrhunec srečanja so bili starši Junakov in Junaki, ki so s poslušalci delili svojo neprecenljivo izkušnjo z rakom in zdravljenjem, ter življenjem po koncu zdravljenja.

HVALA tudi vsem, ki ste si na ta dan pripeli zlato pentljo ali se kako drugače spomnili in poklonili Junakom.