RAZPIS ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ

Starši otrok z rakom, prijavite se na razpis za enkratno denarno pomoč.

Huda bolezen otroka vedno poslabša finančno stabilnost družine. Enkratna denarna pomoč je namenjena vsem družinam otrok, zdravljenih na hemato – onkološkem oddelku Pediatrične klinike, ki so se intenzivno ali paliativno zdravili v zadnjem letu. Gre za obdobje 1.12.2020 – 1.12.2021.

Višina razpisanih sredstev znaša skupno 18.000,00 €.

Višina dodeljenih sredstev bo odvisna od števila prijav, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Sredstva se bodo delila s številom ustreznih prijav in enakovredno razdelila med prijavitelje. Vsak prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje, bo prejel minimalno 100 EUR denarne pomoči.

Razpisna dokumentacija:
Razpis
Vloga
Izjava