Klinične raziskave

Nazadnje urejeno: 2023-09-22
Predviden čas branja: 2 min

Z zgodnjo diagnozo in optimalnim zdravljenjem pri nas ozdravi skoraj 80 % otrok z rakom. Dokazano je, da imajo otroci z rakom najboljšo napoved izida, kadar jih je možno vključiti v klinične raziskave.

KAJ SO KLINIČNE RAZISKAVE

Zdravniki in znanstveniki stalno iščejo načine, da bi še bolje skrbeli za otroke z rakom. Da bi dosegli napredek, zdravniki izvajajo tako imenovane klinične raziskave oziroma klinične preizkušnje, v katere so vključeni prostovoljci. Vsa zdravila, ki se uporabljajo, morajo biti potrjena s strani Evropske agencije za zdravila in se jih najprej testira v kliničnih raziskavah.

Klinične raziskave se uporabljajo pri vseh vrstah otroškega raka. Mnoge so osredotočene na nova zdravila, da bi potrdile varnost in učinkovitost v želji, da bi našli še boljši način zdravljenja. Te vrste raziskav ocenjujejo nova zdravila, različne kombinacije obstoječih načinov zdravljenja, nove pristope k radioterapiji ali kirurškim posegom in nove metode zdravljenja.

Otroci, ki so vključeni v klinične raziskave, so tako lahko prvi, ki prejmejo neko zdravljenje, preden je dostopno javnosti. Seveda pa je prisotno tudi tveganje, saj so možni stranski učinki in tudi, da nov način zdravljenja ne bo deloval bolje od uveljavljenih metod. Zato je treba pretehtati prednosti in slabosti pred vključitvijo otroka v določeno raziskavo.

Nekatere klinične raziskave preiskujejo nove načine, da bi zmanjšati simptome in stranske učinke med zdravljenjem, druge iščejo načine, da se prepreči pozne posledice zdravljenja.

ODLOČITEV O VKLJUČITVI V KLINIČNO RAZISKAVO

Vzroki za vključitev otroka v klinične raziskavo so zelo različni. Za nekatere je to najboljši možni način zdravljenja. Ker uveljavljene metode ne delujejo vedno in imajo mnogo stranskih učinkov, je pogosto vredno tvegati v upanju na boljši končni rezultat. Drugi se vključijo, ker se zavedajo, da so klinične raziskave ključne za napredek pri zdravljenju otroškega raka. Tudi če sami od tega nimajo koristi, lahko njihovo sodelovanje pomaga vsem otrokom, ki se bodo v prihodnosti soočili z rakom. 

OTROKOVA VARNOST IN SOGLASJE

Pred vključitvijo otroka v klinično raziskavo morajo starši za to podati soglasje. 

Pri tem ima zdravnik onkolog ključno vlogo, saj:

  • pojasni, kakšne so možnosti zdravljenja in kako se raziskava razlikuje od standardnih metod zdravljenja;
  • predstavi vsa znana tveganja novega zdravljenja, ki so lahko enaka ali drugačna kot pri uveljavljenem zdravljenju;
  • razloži pogoje sodelovanja v klinični raziskavi ter kako poteka zdravljenje in spremljanje otroka;
  • predstavi namen klinične raziskave in kaj bi se raziskovalci z njo radi naučili. 

Klinične raziskave imajo vedno določena pravila in kriterije, kdo lahko sodeluje v kliničnem preskušanju. Pravila so zasnovana tako, da zagotavljajo varnost pacientov in na koncu uporabnost rezultatov preizkušanja.

Kriteriji za sodelovanje lahko vključujejo dejavnike kot so spol, starost, vrsta in stopnja bolezni, prejšnja zdravljenja in druga zdravstvena stanja. Otroka se lahko vključi v klinično raziskavo, kadar ustreza predpisanim kriterijem. 

Vsi sodelujoči v klinični raziskavi lahko kadarkoli od nje odstopijo (zaradi osebnih ali zdravstvenih razlogov). Včasih se zgodi, da novo zdravljenje ne deluje, ali da ima zelo hude stranske učinke. V tem primeru zdravniki poskušajo najti drug, primernejši način zdravljenja.

Vir

Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 0

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.