Delo na oddelku

Nazadnje urejeno: 2021-06-08
Predviden čas branja: 2 min

KO za otroško hematologijo in onkologijo je v 3. nadstropju pediatrične klinike.

Na oddelku je 11 bolniških sob, dnevna bolnišnica (namenjena otrokom, ki so na oddelek sprejeti in odpuščeni v istem dnevu), jedilnica (ki je hkrati tudi igralnica), igralnica za predšolske otroke in soba bolnišnične šole (ki je hkrati pisarna specialnih pedagoginj in vzgojiteljice), soba za starše, pisarni psihologinj in pisarne oz. sobe za zdravstvene delavce. V sklopu oddelka deluje tudi Center za presaditev krvotvornih matičnih celic (v istem nadstropju), ki ima dve izolacijski sobi.

Na oddelku je zaposlenih 10 zdravnikov, specialistov pediatrije in 32 medicinskih sester. V timu delujejo še fizioterapevt, dietetik, 2 specialni pedagoginji, vzgojiteljica, klinična psihologinja, psihologinja in 3 tajnice.

Potek in ritem dela na oddelku je vezan na tri izmensko delo medicinskih sester:
– dopoldanska izmena
– popoldanska izmena,
– nočna izmena
– ob vikendih.
Za zdravila in zdravstveno nego ves čas (24/7) skrbijo medicinske sestre.

Glavne preiskave in posegi (RTG, UZ, punkcije, MR …) pa potekajo vsak delovnik od 8. do 15. ure.
Bujenje se začne zjutraj ob 7. uri, ko sestre preoblačijo postelje in čistijo sobe, otroci se umijejo in preoblečejo, starši pa pospravijo svoje počivalnike. Višje medicinske sestre po potrebi odvzamejo otrokom kri.

Ob 8. uri je zajtrk.
Po zajtrku otroke pregledajo zdravniki specializanti, ki nato poročajo specialistom o otrokovem zdravstvenem stanju. Po zajtrku se tudi začno usmerjene dejavnosti za otroke v prostorih jedilnice oz. igralnice, ki trajajo do kosila. Otroke, ki ostanejo v postelji, obiščeta v sobah vzgojiteljica oz. specialna pedagoginja in jima prineseta material za ustvarjanje, igrače ali šolsko delo. Ob sredah otroke animirajo rdeči noski, tedensko pa jih obiskuje tudi prostovoljka pravljičarka.

Med 9. In 12. uro je vizita.
Otroke pregleda še zdravnik specialist, ki ga spremlja vsaj en specializant in medicinska sestra. Zdravnik specialist starše seznani z izvidi oz. poda napotke za nadaljevanje zdravljenja. Ker je UKC Ljubljana tudi izobraževalna ustanova, so občasno so pri viziti navzoči tudi študenti in dijaki, ki morajo v času svojega izobraževanja opravljati tudi klinične oz. praktične vaje. Za to potrebujejo vaše soglasje, lahko tudi ustno (o tem vas povpraša zdravnik specialist pred vizito). Tudi študentje in dijaki so dolžni varovati vaše osebne podatke.

Ob 12. uri je kosilo.
Bolnišnična šola in vrtec se zapreta okoli 14. ure. Okoli 16. ure zaključijo z delom zdravniki, nato delo prevzame dežurni zdravnik. Diplomirane medicinske sestre (DMS) predajo delo dežurni DMS ob 15. uri.

Ob 18. uri je večerja.

Okoli 20. ure se na hodniku ugasnejo glavne luči, nastopi čas za nočni počitek.
Med vikendom ni dnevnih preiskav, prav tako sta zaprti bolnišnična šola in vrtec. V soboto je na oddelku prisoten en zdravnik onkolog od 7. do 14. ure, popoldne in ob nedeljah pa le dežurni zdravnik.

Dnevna bolnišnica deluje med delovnikom od 8. do 16. ure.
Bolniki, ki z zdravljenjem ne zaključijo do 16. ure, so popoldne premeščeni v bolniško sobo.

Klinična psihologinja je na oddelku prisotna vsak dan od 8. do 16. ure, psihologinja pa ob sredah, od 8. do 16. ure. Po postavljeni diagnozi klinična psihologinja opravi prvi razgovor s starši in nato še z otrokom. Na predlog zdravstvenega osebja, staršev ali po lastni presoji se posveti posameznemu otroku.

Staršem je na voljo tudi posvet o prehrani otroka z bolnišničnim dietetikom.

Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 0

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.