Dobrodelna prodaja Katrce

Bivšemu predsedniku gospodu Borutu Pahorju se iz srca zahvaljujemo, da je prepoznal delo društva! ?❤️?❤️?❤️?

Društvo vsa sredstva namenja za otroke z rakom in njihove družine. Večino sredstev namenimo za otroke z rakom, ki se trenutno zdravijo na oddelku, saj so družine teh otrok v največji stiski. Zato tesno sodelujemo z osebjem hemato-onkološkega oddelka, kjer se zdravijo vsi slovenski otroci z rakom in skupaj iščemo rešitve, kako obolelim otrokom omogočiti najboljše pogoje za zdravljenje in poskrbeti tudi za boljše udobje ter počutje med zdravljenjem. Preostanek sredstev pa namenjamo za razne dogodke, na katere so vabljene vse družine otrok z rakom. Družinam tako pripravimo razna doživetja, za katera so v času zdravljenja prikrajšane.

Odločili smo se, da sredstva, ki jih bomo prejeli od gospoda Boruta Pahorja, namenimo za naš največji letošnji (oz. večletni) projekt, s katerim bomo dosegli, da bo bivanje otrok z rakom v bolnišnici bistveno lagodnejše. Ob koncu leta smo prejeli veliko donacijo za ureditev prostora za gibalno terapijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike. Ob tem pa načrtujemo prenovo še drugih povezanih prostorov, ki niso namenjeni zdravljenju (igralnica, šola, vrtec,..). Sredstva, ki jih bomo prejeli bomo namenili v sklad za prenovo teh prostorov.

Vnaprej se srčno zahvaljujemo vsem, ki boste dražili za dober namen ??