Novembra 2023 smo prejeli prošnjo s strani Kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike in Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo, da jim pomagamo pri nakupi nujno potrebnega hematološkega analizatorja. Odločili smo se, da pomagamo!

Kje poteka diagnostika otroškega raka?

Omenjeni laboratorij je referenčni nacionalni laboratorij za preiskovanje v otroški hematoonkologiji in ključen pri postavljanju doktrine laboratorijske obravnave hematoloških stanj v pediatriji.

Za ustrezno delovanje laboratorija je potrebna primerna oprema, med drugim takšna, ki omogoča čim bolj natančno določitev hemograma in diferencialne krvne slike (hematološki analizator).

Za nemoteno nadaljevanje dejavnosti je treba nadomestiti iztrošeni hematološki analizator z novim, sodobnim ter ustreznim za delo s pediatričnimi vzorci.

Kaj so pridobili Junaki?

Novi analizator omogoča hiter, pravočasen in zanesljiv rezultat krvne slike, avtomatizirano izdelavo in barvanje krvnega razmaza za mikroskopsko morfološko oceno celic, zaposlenim pa delo v skladu z najnovejšimi smernicami. Najsodobnejša tehnologija takšnih instrumentov pripomore k zanesljivi opredelitvi bolezenskih stanj, kar je ključno. Še posebej je to pomembno pri obravnavi otrok s hematoonkološkimi obolenji. 

Analizator je že v uporabi

Analizator je bil v laboratorij dobavljen konec februarja 2024 in že služi svojemu namenu.

Iz srca hvala vsem, ki ste omogočili nakup!

Vrednost hematološkega analizatorja je kar 107.000 €.

Donatorji:

 • Pesem zate s koncertom v organizaciji Jolande Ravnikar 
 • Luka Zajc s prijatelji – ob rojstnem dnevu
 • Meditrade d.o.o.
 • Delavska hranilnica d.d.
 • As an d.o.o.
 • Cvetličarna d.o.o.
 • Eventus, Novo mesto d.o.o.
 • Cosylab d.d.
 • Jeles d.o.o.
 • PIŠEK – VITLI KRPAN, d.o.o
 • Športno društvo Šentviška gora
 • UpDev d.o.o.
 • Triglav svetovanje d.o.o.
 • MI OSKRBA d.o.o.
 • Vzajemci d.o.o.
 • Colby d.o.o.
 • Snef.lov d.o.o.
 • Idejalisti d.o.o.
 • Forward d.o.o.
 • Konum d.o.o.
 • Agitavit solutions d.o.o.
 • Mojca Stonič s.p.
 • Feromat d.o.o.
 • Miha Stopar s.p.
 • KAL d.o.o.
 • Zavod Eko-Humanitatis
 • Tabis d.o.o
 • Prostovoljno gasilsko društvo Študa
 • Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o
 • Bid Bid d.o.o.
 • Mnogi posamezniki s snežinko upanja