S presaditvijo PKMC lahko otrok prejme bolj intenzivno zdravljenje. Ta oblika zdravljenja pride v poštev pri zelo neugodni vrsti levkemije ali pri kakem čvrstem tumorju. Pri t.i. avtologni presaditvi se otroku odvzame lastni kostni mozeg ali pa se zberejo PKMC iz venske krvi. Po dajanju visokih odmerkov kemoterapevtikov in/ali obsevanju kostni mozeg ali PKMC s transfuzijo vrnemo v telo. Pri t.i. alogenični presaditvi pa se PKMC ali kostni mozeg odvzamejo primernemu dajalcu. Dajalec je lahko le HLA skladni brat ali sestra ali HLA skladna nesorodna oseba. Možni vir matičnih krvotvornih celic pa so tudi celice, zbrane iz popkovnične krvi (več informacij v knjižici “Ko otrok zboli za rakom” na str. 51 do 55).