Tema: Izkušnje staršev

Skozi oči staršev in otrok o zdravljenju pri nas in v tujini.

Protonsko obsevanje v Italiji

Paliativna oskrba skozi oči starša

Operacija v tujini – Francija