Tema: Hematološko – onkološki oddelek

Zbrane informacije o delu in bivanju na oddelku, kontakti oddelka.

Hematološko – onkološki oddelek

Delo na oddelku

Sprejem na oddelek

Navodila za bivanje na oddelku*

Kje je kaj? Praktični napotki

Odpust z oddelka