Zdravnikom na oddelku predali
konferenčni sistem

Zdravstvenemu osebju na hemato-onkološkem oddelku smo predali v uporabo konferenčni sistem Polycom, katerega nujno potrebujejo za izvedbo strokovnih kolegijev z ostalimi zdravniki v Sloveniji ali v tujini 👨‍⚕️🎤🔈👩‍⚕️

Konferenčni sistem je doniralo podjetje NKT (www.nkt.si), za kar se jim v imenu zdravstvenega osebja na Junaškem oddelku zahvaljujemo iz ❤️🙏

Z zagotavljanjem najsodobnejše opreme na oddelku, želimo Junakom zagotoviti najboljše pogoje zdravljenja, pri njihovem boju 🎗️🍀❤️